اه ميبينم : تو به اندازه تنهايي من خوشبختي. من به اندازهی زيبايي تو غميگينم. چه اميد عبثی. من چه دارم که ترا در خور؟ــــ هيچ . من چه دارم که سزاوار تو ؟ ـــــ هيچ. تو همه هستی من. ( هستي ). تو همه زندگی من. تو چه داری ؟ ـــ همه چيز . تو چه کم داری؟ ـــــ هيچundefinedundefined

/ 2 نظر / 3 بازدید
داداشي

سلام‌ آبجی/ ممنون که تو هم به فکر هستی، هستی. پس هميشه باشي و براي من و هستي دعا كني/دوستدار تو داداشي

ناصر

برای من فقط فرياد تو