خالق عشقم

به راستی انسان رودی است آلوده

امروز باز سخت تو را بهانه كردم چشمانت را بهانه اي  ساختم براي گريستن  و من كنج اتاق خالي از تو . مي خواهم به امدنت زل بزنم ولي ميدانم برگشتني در كار نيست سخت دل تنگم و محتاج تو.. . باز در هواي تو نگاه من به سوي جاده خالي از توزل ميزند تا تو را ببيند ولي حتي سرابي هم نيست چاره اي ندارم جز باور اين حقيقت من حجم دلواپسي هاي خويشم. افسوس كه روياي با تو بودن را بايد لاي گلبرگهاي فرسوده دلم بپيچم تا بپوسد.. روزهاي بي تو خلوتگاه من است  من هستم و ماه و بغض و تمام واژها كه در گلويم تداعي مي شود يادم مي ايد كه  در بچگي از تاريكي مي ترسيدم وقتي تو امدي ديگر براي تاريكي هاي من ناجي شدي  ولي بعد رفتنت حتي روزها  هم تاريك شدند همه جا تاريك و تيره ! بعد رفتنت همه جا رنگ سكوت به خود گرفت بيا و اين سكوت را با صداي گرمت بشكن بيا و لبخند را به لب هايم هديه بده  بيا و هواي مرگ را كه سخت در مغزم جا خشك كرده با بودنت بيرون كن و اي بها نه ي سرودن بدان كه رفتن بهانه ي نيامدن است  يكي يكدانه ي باغ ارزوهايم با چشماني خيس از دوريت چشم به راه تو هستم  برگرد!!!!

                                           bu kalb seni onutmoyur  

                                    tam seni onutum derken  

                                    her shey bana seni hatirlateyur

                lovelorn                              

        

                

                                                                       

نوشته شده در ۱۳۸٤/٤/۱٦ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ توسط لیلا نظرات ()


Design By : golibago